Deklaracja przystąpienia do KKOP - KKOP - Komenda Stołeczna Policji

Deklaracja przystąpienia do KKOP

Jeżeli jesteś zdecydowany(a) na przystąpienie do Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej pobierz i wypełnij załączoną poniżej deklarację członkowską (format DOC).

Wypełniony druk prosimy dostarczyć do Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, pokój 122. W przypadku pytań dzwoń - 366 94.

Załączniki do strony